Fushia

Gouache. Papier libre format A5.Madeleine Polge
Madeleine Polge